Rights Issue

Företrädesemission

Subscription period
23 September to 7 October 2019

Documents
Investeringsmemorandum
Teaser
Teckning med teckningsrätter
Teckning utan företräde